Atbalsts mazturīgajiem

Šī programma ir domāta mazturīgiem Latvijas iedzīvotājiem, kurus ir skārusi onkoloģiska saslimšana. Atbalsta summa – līdz 500 eiro tiek piešķirta tām personām, kas atbilst fonda noteiktajiem kritērijiem.

Par atbalsta piešķiršanas kārtību.

1. Kas var pretendēt uz finansiālo atbalstu?

 • Latvijas iedzīvotāji, kuru vidējie mēneša ienākumi nepārsniedz 800 eiro un kuriem ir indikācijas par onkoloģisku saslimšanu.

2. Uz cik lielu atbalstu var pretendēt?

 • līdz 500 eiro.

3. Kas drīkst pieprasīt atbalstu?

 • pats pacients vai kāds no viņa radiniekiem vai paziņām.

4. Kādi dokumenti jāiesniedz fondam?

 • aizpildīta veidlapa.
 • dokumenti, kas apliecina nepieciešamību veikt onkoloģiskos izmeklējumus/ārstniecību.
 • pacienta konta izdruka par pēdējiem 3 mēnešiem.
 • dokumentu iesniedzējam jāuzrāda pase vai ID karte.

5. Kā tiks izvērtēta atbalsta piešķiršana?

 • par atbalsta piešķiršanu lemj komisija, kuras sastāvā ir ārsts- onkologs un fonda pārstāvis.

6. Kādā veidā tiek piešķirts atbalsts?

 • atbalsts tiek piešķirts divos veidos:
   • a. fonds apmaksā izdevumus uz pacienta konta, pretī saņemot čekus ar ierakstītu personas vārdu, uzvārdu un personas kodu.
   • b. fonds apmaksā medicīnas iestādes izrakstītu rēķinu, kas izrakstīts uz konkrētā pacienta vārda.

  Svarīgi! Izdevumiem jābūt iepriekš saskaņotiem ar fondu.

7. Cik ātri var saņemt finansiālo atbalstu?

  • atbalsta piešķiršana ir tiešā veidā atkarīga no ziedoto līdzekļu apjoma. Pietiekamu līdzekļu pieejamības gadījumā atbalstu var saņemt aptuveni nedēļas laikā. Ja līdzekļi dotā brīdī nav pieejami, tad pacients tiek uzņemts rindā.

Īpaši steidzamos gadījumos pacients tiek uzņemts A (steidzamajā) rindā.