Katrs cilvēks ir svarīgs!

Covid-19 izraisītā pandēmija ir ieviesusi izmaiņas ikviena cilvēka dzīvē. Valstu ekonomikas ir cietušas un turpina ciest smagus zaudējumus, virkne nozaru darbības ir apstājusies, daudzi cilvēki zaudē darbu un ir spiesti iztikt no valsts sniegtajiem pabalstiem. Iziešana no krīzes nav paredzama tuvākā laikā, un visticamāk pandēmijas izraisītās sekas būs ilgstoši jūtamas mūsu ikdienā.

Šajos apstākļos visgrūtāk klājas tiem mūsu valsts iedzīvotājiem, kam jāstājas pretī nopietnai saslimšanai. Vēzis ir slimība, kas prasa ne tikai fizisku un emocionālu izturību, bet nereti arī nozīmīgus finanšu līdzekļus.

Sakarā ar pandēmijas izraisīto ekonomisko stāvokli valstī “O fonds” ir uzsācis vākt līdzekļus jaunai programmai “Atbalsts maznodrošinātiem vēža pacientiem”. Programma paredz finansiālu atbalstu tiem vēža pacientiem, kam ir apstiprināts maznodrošinātās vai trūcīgās personas statuss. Sniegtais atbalsts vienam cilvēkam nepārsniegs 500 eiro. Atbalsta piešķiršanu no medicīniskā un administratīvā viedokļa vērtēs fonda komisija, kuras priekšsēdētājs ir Vilnis Sosārs, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Paliatīvās aprūpes nodaļas vadītājs.

Būtisks programmas mērķis ir pacientam dot impulsu cīņai ar vēzi, nepadoties, nenolaist rokas. “Katrs cilvēks ir svarīgs!” – ir fonda devīze, un šo sajūtu mēs vēlamies dot arī līdzcilvēkiem, kas ir nonākuši bezpalīdzīgā stāvoklī.

2005.gadā fonds tika reģistrēts kā Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds un darbojās, atbalstot reģionu kopienu iniciatīvas sociālā, sporta, sabiedrības integrācijas un veselības jomā, bet 2017.gadā pārorientēja darbību, kā prioritāti izvirzot vēža postošās ietekmes mazināšanu Latvijā. Kopš 2017.gada “O fonds” ir piesaistījis ziedotāju līdzekļus 500 tūkstošu apmērā un ir sniedzis finansiālu atbalstu dažādu vēža grupu pacientiem, tai skaitā bērniem, kā arī veicis plašus sabiedrības informēšanas pasākumus Latvijas reģionos. “O fonds” sadarbojas ar vadošām Latvijas slimnīcām, valsts un nevalstiskām institūcijām, kā arī Eiropas vēža līgu asociāciju.