Nodibinājums “O fonds” uzsācis projekta “Sasniegt pasauli Latvijai” realizāciju

No 2017.gada 1.jūnija “O fonds” realizē Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projektu Nr. 2017. LV/NVOF/DAP/MAC/009 „Saniegt pasauli Latvijai”.
Projekta mērķis ir stiprināt O fonda kapacitāti, izmantojot jauno tehnoloģiju un iespējas, tādejādi sasniedzot pasauli, lai veicinātu Latvijas sabiedrības pilsonisko līdzdalību.

Plānotie rezultāti:

  • Stiprināta organizācijas darbības institucionālā un tehnoloģiskā kapacitāte:
    • uzlabota O fonda mājas lapa un organizācijas tēls;
    • iegādāts dators O fonda ikdienas darbu nodrošināšanai;
    • apzināti potenciālie sadarbības partneri līdzekļu piesaistē ārpus Latvijas;
    • organizēts projekta noslēguma pasākums.
  • Ilgtermiņā nodrošināta vai uzsākta sadarbība ar ārzemju fondiem un citiem potenciālajiem ziedotājiem, dod plašākas sadarbības iespējas dažādās formās ar vietējiem NVO, stiprinot savas organizācijas pilsonisko līdzdalību, palīdzot sev mēs palīdzam citiem.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikācijas saturu atbild “O fonds”.