“O fonds” parakstījis Onkoalianses atklāto vēstuli