“O fonds” piešķir līdzekļus nevalstiskajām organizācijām

Šogad NVO atbalstam ir saņemti ziedojumi un noslēgti līgumi par kopējo summu 10 528,25 eiro. Paldies ziedotājiem! Atbalstītie projekti ir:

Programmā “Palīdzība onkoloģiskajiem pacientiem”

Nodbinājums RH3 – 3000 eiro.

Jūlijā organizēs psiho-emocionālu rehabilitācijas vasaras nometni “Sapņu dienas” bērniem ar onkoloģisku saslimšanu, kā arī viņu vecākiem. Notiks pulciņi, fizioterapijas procedūras, semināri par uzturu, par dažādām profesijām, par veselību, praktiskas nodarbības, kurās tiks gatavots veselīgs uzturs, sporta diena, mākslas diena un koncerts ar viesmākslinieku piedalīšanos.

Programmā “Atbalsts senioriem”

Ventspils pensionāru biedrība “Ventspils liedags” – 756 eiro.

Plāno iegādāties 30 jaunus, stabilus, ērtus krēslus un 8 galda lampas ar palielināmo stiklu senioru aktivitāšu, tai skaitā, rokdarbu pulciņu, nodrošināšanai un vieslektoru uzņemšanai.

Biedrība “Varavīksne” – 790 eiro.

Notiks aktīva jaunu biedru piesaiste, tiks rīkoti pilsētas senioru sporta svētki, kur piedalīsies Daugavpils sporta zvaigznes un būs pieejamas dažādas veterānu stafetes. Tiks izzināta veselīga dzīvesveida pamati. Kā arī tiks rīkoti pasākumi par godu Latvijas simtgadei. Notiks dažādi kulinārijas pasākumi atšķirīgās norises vietās visā Latvijā.

Biedrība “Ģimenes atbalsta rokdarbu studija” – 919 eiro.

Tiks rīkotas mākslas un rokdarbu nodarbības, kur seniori varēs gleznot profesionālu pedagogu pavadībā, varēs izmantot stelles, kā arī adīt cimdus un zeķes Zaubes rokdarbu telpā, kur aktīvi jau 12 gadus darbojas TLM pulciņš “Trejdeviņi”. Būs ekskursija uz Kurzemi un arī Ziemassvētku noslēguma pasākums, kur tiks izvērtēts paveiktais.

Biedrība Jēkabpils pensionāru apvienība “Sasaiste” – 998,25

Tiks iegādāti un uzstādīti moderni āra trenažieri senioru fiziskās veselības formas uzlabošanai, organizētas senioru veselības dienas. Paredzēta arī veselības takas izveidošana, kā arī tiks apmācīti brīvprātīgie konsultanti āra nodarbību apgūšanai.

Programmā “Plaukstošu kopienu attīstībai”

Biedrība “Jumītis” – 1000 eiro.

Tautas deju ansambļa vajadzībām iegādāsies iztrūkstošos Rucavas tautas tērpa elementus – 4 villaines, izgrieztus un izšūtus krūmu rakstā 2 kreklus, izgatavotas 2 saktas un 2 kurpju pārus.

Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagda, Aglonas novadu komiteja (Šķaunes nodaļa) – 3065 eiro.

Iesaistot Šķaunes pagasta mazaizsargātos iedzīvotājus daudzveidīgās saturīgās nodarbēs un izglītojošās aktivitātēs, tiks uzlabota viņu dzīves kvalitāte, kā arī stiprinātas patriotiskās jūtas un veicināta tolerance. Līdz ar to Šķaunes pagastā tiks uzlabota sociālā situācija kopumā, kas varētu mazināt vietējo iedzīvotāju aizbraukšanu uz lielākām pilsētām, vairotu pagasta iedzīvotāju dzīvesprieku un mērķtiecību aktīvi darboties savas un pārējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā.