“O fonds” tiekas ar PVO pārstāvi Latvijā Uldi Mitenbergu

Š.g. 8. oktobrī tikāmies  ar PVO Latvijas pārstāvniecības vadītāju Uldi Mitenbergu. Jaukā gaisotnē pārrunājām onkoloģijas situāciju no nvo skatu punkta un iespējamos sadarbības virzienus. Kā viena no aktualitātēm izvirzījās vēža profilakses tēma, par kuru abpusēji vienojāmies, ka vēža profilakses jautājumus būtu jāaktualizē jau skolas vecuma jauniešu vidū.