Valde un padome

Inese Valdheima

Inese Valdheima
Valdes priekšsēdētāja

Vilnis Sosārs

Vilnis Sosārs
Padomes loceklis

Viktorija Lismane

Viktorija Lismane
Padomes locekle

Signe Subatniece

Signe Subatniece
Padomes locekle

Kārlis Freibergs

Kārlis Freibergs
Goda padomes loceklis

Anda Sīpoliņa

Anda Sīpoliņa
Padomes locekle

Ronald Giessen

Ronald van der Giessen
Goda padomes loceklis