Vēsture

Fonds ir dibināts 2005. gada 22. aprīlī un pirmos divpadsmit gadus darbojās ar nosaukumu – “Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds”. Fonda sākotnējais mērķis bija veicināt kopienu centru rašanos un atbalstīt nevalstiskās organizācijas, kas darbojās sporta, izglītības, veselības, kultūras un sabiedrības integrācijas jomā. Kopumā šim mērķim fondam izdevās piesaistīt ziedojumus 1 400 000 eiro apmērā un tika atbalstītas vairāk kā 300 nevalstiskās organizācijas visos Latvijas reģionos.

Īstenoto projektu daudzums un dažādība veido krāsainu projektu buķeti. Tie bija gan Līvānu “Baltā māja”, kas sniedz ikdienas atbalstu bērniem- invalīdiem, nūjošanas komplektu vai cita sporta inventāra iegāde senioru biedrībām, atbalsts virknei tautas kolektīvu tērpu un apavu iegādē, tolaik tik nepieciešamās datortehnikas un mēbeļu iegāde, dažnedažādi izglītojoši un kultūras pasākumi visās vecuma grupās, kā arī projekti, kas saistīti ar veselīga dzīves veida veicināšanu.

Pēdējos gados, atsaucoties uz aktualitātēm valstī, fonds nolēma pievērst pastiprinātu uzmanību onkoloģisko pacientu atbalstam. Līdz ar to 2017. gada 30. martā fonds mainīja nosaukumu uz “O fonds” un uzsāka aktīvu sadarbību ar pieredzējušiem jomas speciālistiem diagnostikas, zinātnes, ārstniecības un paliatīvās aprūpes jomā. “O fonda” partneri ir nukleārās medicīnas centrs “Medvision” un Rīgas Stradiņa universitāte. Fonda padomē aktīvi darbojas RAKUS paliatīvās aprūpes nodaļas vadītājs Vilnis Sosārs. Savukārt, līdzekļu piesaistes jomā, fonds ir nodibinājis labu sadarbību ar Latvijas palīdzības un attīstības fondu Kanādā, kā arī ar vairākiem uzņēmumiem Latvijā.

Turpmāk ir plānots piesaistīt jaunus sadarbības partnerus un paplašināt iespējas sniegt palīdzību Latvijas iedzīvotājiem, finansiāli atbalstot vēža diagnostikas un ārstniecības jomā.

O fonds sabiedriskā labuma organizācijas statuss

 

 

 

 

O fonds reģistrācijas apliecība

O fonds__registracijas_aplieciba

2017. gada pārskats

2017 “O fonds” žurnāls

2017. gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns

Ziņojums par “Ofonda” darbību 2017. gadā

2018. gada pārskats

2018_O_fonds_žurnāls

bilance_ien_izd_ziedojumi_2018

ziedojumu_parskats_2018

ZIŅOJUMS.2018.

2019. gada pārskats

2019_darb_parsk_SLO

bilance_ien_izd_ziedojumi_2019

ziedojumu_parskats_2019

ZIŅOJUMS.2019.