Jaunākās ziņas par Patoloģijas laboratorijas tapšanas gaitu (papildināts)

2019. gada 27. marts

Latvijā top Baltijas mēroga laboratorija, kas ievērojami uzlabos vēža ārstēšanu. Bet kad tā būs gatava?
“O fonds” sarunājas ar Andri Šmitu, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Patoloģijas centra vadītāju.

1. Patoloģijas centra Patoloģijas laboratorijas rekonstrukcija tuvojas pirmās kārtas noslēgumam. Sakiet, lūdzu, kā norit plānotie remontdarbi, vai esiet apmierināti ar līdz šim panākto?

– Patoloģijas centra rekonstrukcijas darbi rit pēc plānotā grafika. Ar veikto darbu kvalitāti esam apmierināti.

2. Atgādiniet, lūdzu, mūsu lasītājiem, ko slimnīca un pacienti iegūs pirmās kārtas noslēgumā un ko iegūs kopējā laboratorijas rekonstrukcijas projekta noslēgumā?

– Pirmās kārtas būvniecības darbi beigsies aprīļa pirmajā dekādē un Patoloģijas centrs iegūs jaunas renovētas telpas operāciju un biopsiju materiālu pieņemšanai un reģistrācijai, saņemtā materiāla primārai un ķīmiskai apstrādei, krāsošanai. Visu to, kas nepieciešams mikropreparātu izgatavošanai.

3. Vai esiet gatavi bez kavēšanās uzsākt arī otro kārtu un kurš ir plānotais jaunās laboratorijas atvēršanas datums?

– Visu laboratorijas  rekonstrukciju paredzēts beigt 2019.gada 31.decembrī. Līdz ar to Patoloģijas centrā tiks ieviesta arī molekulārās izmeklēšanas metode, kas palīdzēs vēl precīzāk  noteikt audzēju veidu un pielietot personalizētu ,tieši šim audzēja tipam ,visefektīvāko ārstēšanas metodi. Bez tam , modernizējot jau esošās laboratorijas iekārtas, samazināsies izmeklējumu laiks vismaz par vienu dienu. Vismaz vienu mēnesi gan vajadzēs jauno metožu aprobācijai.
Būs iespējams pielietot imūnhistoķīmisko izmeklēšanas metodi arī citoloģiskajam materiālam.

Vēlam veiksmi darbā un ar nepacietību gaidām jauno laboratoriju!


2018. gada 13. jūlijs

Intervija ar Andru Grasmani, Stratēģiskā vadības procesa vadītāju Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā.

1. Veselības ministrija ir ieplānojusi jaunas patoloģijas laboratorijas izveidi. Esmu dzirdējusi, ka tā būs pati vērienīgākā Baltijā ar ievērojamu kapacitāti veikt modernus, efektīvus un pacientiem ļoti vajadzīgus izmeklējumus. Lūdzu, raksturojiet kopumā, kādus pakalpojumus šī laboratorija sniegs un kāds būs šīs laboratorijas nozīmīgums onkoloģijā. Vai laboratorija būs tāda līmeņa, ka pacientiem vairs nebūs jāmeklē palīdzība ārzemju laboratorijās?

– Izveidojot mūsdienīgi aprīkotu un jaunākajām metodēm piemērotu Patoloģijas centru, Latvijā būs iespēja saīsināt diagnožu noteikšanu visu lokalizāciju ļaundabīgajiem audzējiem un citām saslimšanām. Tas ļaus uzlabot pacientu dzīves kvalitāti un tās ilgumu. Turklāt mēs kļūsim arī konkurētspējīgi visā reģionā, veicot izpēti arī citu valstu pacientu vajadzībām. Mūsu mērķis ir ceļu līdz diagnozei virknē onkoloģisko saslimšanu saīsināt pat trīskārt. Tieši tāpēc pakalpojumu klāsts, kurus sniegsim būs līdzvērtīgs tam, kādus sniedz Eiropas un pasaules vadošie patoloģijas centri vai laboratorijas. No tā lielākie ieguvēji būs Latvijas iedzīvotāji, jo būtiski samazinot atklāto ļaundabīgo audzēju skaitu vēlīnajās stadijā, tos būs iespējams efektīvi ārstēt. Daudzos gadījumos, izmantojot inovatīvas terapijas metodes, slimības attīstību varēs pilnībā apturēt un izārstēt. Cilvēks atgriezes pilnvērtīgā ģimenes un darba dzīvē. Skumju pilnie raksti un TV sižeti, ka vienas vai otras lokalizācijas audzēja efektīva un veiksmīga terapija, vai izārstēšana bijusi iespējama tikai Igaunijā, Vācijā vai kādā citā Eiropas valstī būs arvien retāki un lasāmi vai skatāmi tikai mediju arhīvos. Ieguvēja no šī procesa būs arī mūsu valsts ekonomika, jo pacientiem palielināsies kvalitatīvi nodzīvotu un nostrādātu mūža gadu skaits.

2. Projekta pieteikums tika izstrādāts un iesniegts VM jau 2016. gadā. Sakiet, lūdzu, kas ir kavējis projekta īstenošanas gaitu?

– Projekta realizācija ne mirkli nekavējas un notiek atbilstoši mūsu plānoto aktivitāšu grafikam. Jau 2016. gada jūlijā veselības ministre Anda Čakša kopā ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (turpmāk – RAKUS), Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas un Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra pārstāvjiem kopīgā sanāksmē par Valsts patoloģiju centra izveidi (turpmāk – Centrs) vienojās, ka Centrs tiks veidots uz RAKUS Patoloģijas centra bāzes, deleģējot centra izveides funkciju Austrumu slimnīcai. Jaunajā Centrā tiks apvienotas slimību diagnostikas, izglītības un zinātnes iespējas. Projekta ieviešanas darba grupa vada šo procesu, un 2017. gada decembrī tā sagatavoja jaunu Centra nolikuma projektu, precizēja sasniedzamos mērķus un pakalpojumu grozu. Līdz ar to tika koriģēts nepieciešamais ieguldījumu apjoms infrastruktūras modernizēšanā un iekārtu iegādē visos realizācijas posmos. 2018. gadā Centra pirmās kārtas modernizācijai tika piešķirts finansējums 965 660 EUR apmērā.

3. Tātad projekts tika pārstrādāts un šodien tiek virzīts daudz labākā kvalitātē nekā sākotnējā piedāvājumā. Kādas ir šī projekta izmaksas? Vai tās tiek segtas no ES fondiem?

– To nevar īsti saukt par projekta pārstrādi, bet gan tā korekciju daudz augstākā jeb labākā kvalitātē, kā Jūs pati formulējat savā jautājumā. Bet Centra izveide, kā jau teicu, noris atbilstoši mūsu izstrādātajam aktivitāšu grafikam. Kopējais projekta izmaksas pārsniegs 3 miljonus eiro, kas ietvers gan telpu renovāciju, gan iekārtu iegādi.

4. Kā ir plānota laboratorijas rentabilitāte. Vai tā apkalpos arī kaimiņvalstu pieprasījumu?

– Jau pašlaik Centra darbība ir rentabla un tas strādā ar pozitīvu bilanci. Šogad un īpaši nākamgad, modernizējot esošos un ieviešot jaunus pakalpojumus plānojam Centra darbību padarīt vēl efektīvāku, tātad arī komerciāli izdevīgāku. Esam aprēķinājuši, ka Patoloģijas centra modernizācija uz gultas dienu skaita samazināšanās rēķina vien slimnīcai ļaus ietaupīt teju pusmiljona eiro gadā un līdz ar to palīdzēt lielākam skaitam pacientu. Viens cilvēka mūža gads mūsu ekonomikai nozīmē papildus aptuveni 12 tūkstošus eiro. Sareizinot ar 1000, tie ir vairāk nekā 10 miljoni eiro gada laikā. Nenoliedzami mums ir arī pamatotas ambīcijas sekmīgi konkurēt šajā medicīnas laboratorisko pakalpojumu tirgus segmentā, tātad arī piesaistīt kaimiņvalstu klientus.

5. Vai šajā attīstības posmā jūs paredzat vēl kādus objektīvus vai subjektīvus šķēršļus, kas varētu kavēt projekta gaitu?

– Centra izveide ir būtisks posms Latvijas veselības aprūpes sistēmas ceļā uz personalizēto medicīnu, kuras ieviešanu atbalsta Veselības ministrija un valdība. Ņemot vērā mūsu aprēķinus un prognozētās iespējas veiksmīgi konkurēt ar līdzīgiem centriem Eiropā, neredzu šķēršļus, kas kavētu šī nozīmīgā projekta ieviešanu.

6. Kad (kurā datumā) ir plānots uzsākt laboratorijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem?

– Centra un tā laboratorijas pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem netiek pārtraukta un  tiek sniegta līdzšinējā apjomā, taču jau no 2019. gada 1. janvāra esošos pakalpojumus plānots sniegt  jau izmantojot jaunās iekārtas un modernizētās metodes, savukārt jauno pakalpojumu sniegšana tiek plānota atbilstoši izstrādātajam grafikam, pakāpeniski palielinot to klāstu un apjomu. Par to visu, mēs noteikti katrā attīstības posmā informēsim gan mūsu iedzīvotājus, gan potenciālos ārvalstu klientus. Šobrīd Latvija ievērojamā daļā ļaundabīgo audzēju diagnostikā Latvija izmanto citu valstu pakalpojumus. Ar Centra izveidi mums būs vismaz Baltijā modernākā atvērta tipa laboratorija ar labiem speciālistiem un jaunāko aprīkojumu. Tā, pirmkārt palīdzēs mums pašiem tikt pie precīzākām un ātrāk nosakāmām diagnozēm, otrkārt, dos iespēju pelnīt līdzekļus, veicot izpēti citu valstu vajadzībām, tā strādājot mūsu pacientu un visas valsts interesēs.

Liels paldies par vērtīgo informāciju un novēlam jums veiksmi pie šī sabiedrībai tik svarīgā projekta īstenošanas!