Personalizētā diagnostika – ceļš uz personalizētu slimību ārstēšanu

Sergejs Isajevs – Dr. med,. patologs, Latvijas Patologu asociācijas vadītājs

Patoloģija – tā ir medicīnas nozare, kas nodrošina slimību diagnostiku, kā arī novērtē slimības attīstības mehānismus un nosaka specifisku vielu  (biomarķieru) klātbūtni šūnās (personalizētā diagnostika), tā rezultātā katram pacientam var izvēlēties atbilstošu un efektīvu ārstēšanu (personalizētā ārstēšana).

Taču, lai nodrošinātu, lai katram pacientam varētu precīzi noteikt diagnozi, kā arī novērtēt specifisku vielu klātbūtni šūnās, ir nepieciešamas modernas patoloģijas laboratorijas ar atbilstošu aprīkojumu un kvalificētu personālu. Tā rezultātā, visus izmeklējumus varēs veikt Latvijā un nebūs nepieciešamības veikt izmeklējumus ārzemēs. Turklāt, modernās patoloģijas laboratorijām ir būtisks eksporta potenciāls.

Agrīna un precīza diagnostika, jauno metožu ieviešana personalizētas ārstēšanas izvēlei, ko realizēs patoloģijas laboratorija visā Latvijā, sniegs būtisku ieguldījumu veselības aprūpē un Latvijas tautsaimniecībā, ļaus samazināt ielaisto slimību gadījumu skaitu, kā arī mirstību no tām.

2016. gadā Latvijas Patologu Asociācijas iniciatīva modernizēt patoloģijas izmeklējumus Latvijā un veidot Valsts nozīmes patoloģijas laboratoriju-Valsts Patoloģijas Centru, kā arī veicināt citu patoloģijas laboratoriju attīstību Latvijā. Iniciatīvu atbalstīja LR Veselības ministrija.

Pēc diskusijas ar nozares pārstāvjiem, Veselības ministrija pieņēma lēmumu veidot Valsts Patoloģijas Centru uz Rīgas Austrumu klīniskās Universitātes slimnīcas (RAKUS) bāzes.

Kopš 2016. gada jūlija Rīgas Austrumu klīniskās Universitātes slimnīcā darbojas VPC projekta darba grupa, kuru vada Latvijas Patologu asociācijas vadītājs, profesors Sergejs Isajevs.

Latvijas Patologu Asociācija sadarbībā ar RAKUS VPC darba grupu izstrādāja Valsts Patoloģijas Centra biznesa plānu, to darbības stratēģiju, nolikumu, kā arī sagatavoja plānu nepieciešamajām investīcijām un metodēm, kuras būtu jāievieš, lai varētu veidot modernu patoloģijas laboratoriju.

Valsts Patoloģijas Centra  mērķis ir  nodrošināt valsts references patoloģijas laboratorijas funkciju citām Latvijas patoloģijas laboratorijām.

2018. gadā tika piešķirts finansējums VPC veidošanai un tika uzsākti būvdarbi infrastruktūras modernizācijai un jauno iekārtu iegāde. Projektu paredzēts pabeigt līdz 2020. gada rudenim.

Tajā pašā laikā Latvijas Patologu asociācija atbalstīja patoloģijas dienesta modernizāciju visā Latvijā. Pēc projekta realizācijas uzsākšanas arī visā Latvijā tika uzsākta patoloģijas laboratoriju modernizācija gan lielākajās valsts slimnīcās (P. Stradiņa klīniskās Universitātes slimnīcā, Bērnu klīniskās Universitātes slimnīcā, Traumatoloģijas un Ortopēdijas slimnīcā),  gan reģionālajās slimnīcās, tādējādi, ļaujot nodrošināt mūsdienu un precīzu diagnostiku visā valstī.

Modernizētās patoloģijas laboratorijas Latvijā ļaus katram Latvijas pacientam neatkarībā no dzīves vietas Latvijā  precīzi veikt diagnostiku, nosakot specifiskās vielas šūnās, un katram pacientam izvēlēties vislabāko un efektīvu ārstēšanu. Tas ļauj visus izmeklējumus veikt Latvijā, un nesūtīt paraugus uz izmeklēšanu ārzemēs, kā arī piesaistīt pakalpojumus no citām valstīm.