Vēža informācijas centrs

Vēža informācijas centrs (navigators)

Vēzis ir kļuvis par Eiropas veselības jomas prioritāti, par ko liecina Eiropas Komisijas dibinātā Eiropas vēža misija https://www.kpmi.lu.lv/lv-lv/veza-misija .  Diemžēl Latvija daudzos ar vēzi saistītos jautājumos nozīmīgi atpaliek no attīstītākajām Eiropas valstīm. Viens no šādiem jautājumiem ir informācijas pieejamība.

Veselības aprūpe Latvijā ir liela un pamatīga pacienta atbalsta sistēma. Profilakse, diagnostika, ārstēšana, finansējuma pieejamība, paliatīvā aprūpe, rehabilitācija, pacienta tiesības – ir tikai virsraksti, kas ietver virkni apakšpunktu plašajā informācijas klāstā, ar ko var nākties saskarties jebkuram Latvijas iedzīvotājam saskarsmē ar vēzi.

Diemžēl šobrīd neredzam nevienu institūciju, kas visaptveroši palīdzētu mūsu iedzīvotājiem orientēties šajā plašajā piedāvājumu laukā un, iespējams, ka tas ir viens no iemesliem, kādēļ 40% no visiem mūsu valstī reģistrētajiem vēža pacientiem tiek diagnosticēti vēlīnajās 3. un 4. stadijās.

Vēža informācijas centrs (VIC).

VIC koncepcija –  atvērta tipa centrs, kas darbojas kā platforma dažādu ar vēzi saistītu aktivitāšu īstenošanai, kā arī nodrošina atgriezenisko saiti valsts institūcijām problēmjautājumu risināšanā.

Bibliotēka – jau šobrīd ir sadrukāti daudz materiāli par vēzi, tomēr to pieejamība ir sadrumstalota, līdz ar to grūti pieejama iedzīvotājiem. VIC bibliotēkā tiek apkopota pieejamā literatūra saistībā ar vēzi.

Izglītojoši pasākumi – semināri, kampaņas, akcijas atsaucas uz tā brīža aktuāliem vēža tematiem.

Web lapa –apkopo aktuālo informāciju.

Konsultācijas – notiek klātienes konsultācijas.

Analītiskais darbs – svarīga VIC funkcija ir apkopot biežāk sastopamo problēmjautājumu loku un censties rast tiem risinājumu, nodrošinot saikni starp iedzīvotājiem/pacientiem un valsts institūcijām.