“RSU Nukleārās Medicīnas Klīnika” un “O fonds” paraksta sadarbības līgumu

11. oktobrī “RSU Nukleārās Medicīnas Klīnika” un nodibinājums “O fonds” parakstīja sadarbības līgumu par limfomas pacientu bezmaksas diagnostiku ar PET/CT metodi.

Lai pacients saņemtu apmaksātu PET/CT izmeklējumu, ir nepieciešams Latvijas Hematologu asociācijas onkologu un hematologu konsīlija slēdziens.

Pacienta ārstējošajam onkologam, ķīmijterapeitam vai hematologam jāsazinās ar ārsti, RSU profesori Sandru Lejnieci (e-pasts: lejniece@latnet.lv), vai jāzvana darba dienās no plkst. 14.00 līdz 15.00 pa telefonu 67-042-246 (jautājot pēc virsmāsas Dzidras vai Ingas), lai precizētu tuvākā konsīlija laiku un norisi.

Kad iegūts konsīlija slēdziens, var veikt pierakstu uz PET/CT izmeklējumu “RSU Nukleārās medicīnas klīnikā” Rīgā, Gardenes ielā 13 zvanot 27-078-822 vai rakstot uz info@rsunuclearmed.com.