Uzsākam skolu veselības veicināšanas projektu “Apaļš kā pūpols!”

„Apaļš kā pūpols, lunkans kā žagars, skaists kā lecoša saulīte! Slimība ārā, veselība iekšā!” Šis skaitāmais pants tiek izmantots ikgadējā rituālā, kas paredzēts veselības veicināšanai un saistās ar senu, tradīcijām bagātu, pavasara sagaidīšanas pasākumu – Pūpolsvētdienu.

Mūsdienās ir svarīgi par veselību rūpēties biežāk kā reizi gadā, tāpēc „O fonds”, sadarbībā ar trīs draudzīgām un aktīvām mācību iestādēm: Rīgas Juglas vidusskolu, Mārupes vidusskolu un Madonas pilsētas vidusskolu, programmas „Sabiedrības izglītošana un atbalsts” ietvaros, veido projektu „Apaļš kā pūpols!”. Trīs skolu vecāko klašu audzēkņi, savā starpā, mērosies spēkiem, lai noskaidrotu, kuri ir viszinošākie, visradošākie un visčaklākie, veidojot diskusijas, problēmsituāciju apskatus un prezentācijas.

Projekta norise plānota 8 mēnešu garumā, 2017./2018. mācību gada ietvaros, izmantojot decembra mēnesi atpūtai un ziemas priekiem. Projekta gaitā katru mēnesi aplūkosim atsevišķu tēmu, kas saistīta ar veselīgu dzīvesveidu un laicīgu onkoloģisko slimību profilaksi:

  • oktobris – veselīgs pikniks (pareiza degšķidrumu lietošana, PET pudeļu utilizēšana);
  • novembris – smēķēšana (tiešs ļaunums, ko nodara smēķēšana);
  • janvāris – sadzīves ķīmija (glifosāts, bisfenols, u.c.);
  • februāris – diskusijas par tēmu – garīgā veselība ( stress, dziedniecība un spēja dzīvot ar interesi, prieku un piepildījumu, izglītība un karjera);
  • marts – saules ietekme uz cilvēka organismu (neveselīgie pārspīlējumi);
  • aprīlis – pieejamie ārstēšanās resursi un atbalsts (bezmaksas pakalpojumi, “zaļais koridors”, jaunākās tehnoloģijas, fondi), kļūdas ārstēšanās laikā (mīti, aizvēsturiskas metodes, bailes);
  • maijs – lielais noslēguma pasākums. Skolēnu veidotu veselīgu uzkodu prezentācijas. Atskats uz projekta norisi, veiksmīgāko projektu prezentācijas, kopsavilkums un atziņas par projektā sasniegto.