Staru terapijas iespējas Latvijā. Saruna ar Latvijas onkoloģijas centra Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Staru terapijas klīniskās daļas vadītāju Zandu Liepu.

Internetā lasu -“Stereotaktiskā staru terapija (radioķirurģija)”. Izmantojot vairākas tehniskās iespējas, nodrošina ļoti lielu jonizējošā starojuma devu precīzi audzējā. Priekšrocības: ļauj izārstēt neliela apjoma audzējus bez staru terapijas komplikācijām veselos orgānos”. 2009. gadā Latvijas onkoloģijas centrs iegādājās radioķirurģijas iekārtu.

  1. Pastāstiet, lūdzu, vienkāršiem vārdiem, kam šī iekārta ir domāta?

2009. gadā, tiešām LOC tika iegādāta augstu tehnoloģiju lineārais paātrinātājs Novalis Tx, ar mērķi Latvijā izmantot jaunas staru terapijas ārstēšnas metodes – Stereotaktisko staru terapiju un radioķirurģiju (SBRT/SRS – Stereotactic Body Radiotherapy and Radiosurgery). Pie noteiktām indikācijām pielietojot SBRT/SRS tiek pievadīti precīzi fokusēti jonizējošā starojuma kūļi tā, lai tiktu apstarots tikai mērķa apjoms, pasargājot blakus esošus audus un orgānus. Stereotaktiskās radioķirurģijas gadījumā visa jonizējošā starojuma doza tiek pievadīta viena seansa laikā, kamēr stereotaktiskās staru terapijas gadījumā, doza tiek pievadīta frakcionēti. Šīs metodes ļauj sasniegt ķirurģiskai ārstēšanai līdzīgus rezultātus ar minimālām staru terapijas komplikācijām, tās ir kā alternatīvas ķirurģiskai ārstēšanai.

SRS/SBRT ir labākā izvēles metodika pacientu ar maziem galvas smadzeņu primāriem un metastātiskiem audzējiem, kā arī neonkoloģisko saslimšanu gadījumos. Var tikt pielietota medicīniski neoperabliem pacientiem, ko var veikt arī ambulatori ar lielo efektivitāti un minimālām komplikācijām.

  1. Ko vēl ar to var izdarīt?

LOC augstu tehnoloģiju lineārais paātrinātājs Novalis Tx var tikt pielietots ne tikai radioķirurģijas gadījumos, bet arī frakcionētā stereotaktiskā staru terapijā (10-39 frakcijām) īpaši sarežģīti lokalizētu audzēju terapijā, kuri atrodas blakus vai ļoti tuvi novietoti veseliem orgāniem. Ar šo lineāro paātrinātāju var starot jebkura lieluma audzēja apjomu, izmērs nav ierobežojums.

  1. Kas notiek ar prostatām? Kādēļ šis aparāts ne vienmēr ir piemērots prostatu ārstēšanai? Kāda būtu prostatas pacienta ieteicamā darbību secība, lai potenciāli nonāktu līdz valsts finansētai radioķirurģiskai operācijai LOCā?

Pašreiz valsts finansēta stereotaktiskā staru terapija un radioķirurģija ir pieejama tikai tiem pacientiem, kuriem ir primāri un/vai sekundāri audzēji, kuriem ir pielietota staru terapija līdz 3 frakcijām.

Savukārt prostatas audzēju gadījumos tiek pielietota stereotaktiskā staru terapija (SBRT- – Stereotactic Body Radiotherapy), kur starojuma doza tiek pievadīta vairāk kā trīs frakcijās.

Pašreiz pēc vadlīnijām SBRT prostatai ir rekomendējošs raksturs, jo vēl turpinās pētījumi par tās ietekmi uz veselajiem audiem, t.i. komplikāciju risks uz urīnpūsli un taisno zarnu.

Lai pielāgotu ārstēšanas taktiku prostatas vēža gadījumā obligāti nepieciešams ārstu (urologa, ķīmijterapeita – onkologa un radiologa terapeita) konsīlija lēmums. Lēmumā izvērtē un piedāvā pacientam efektīgāko terapijas metodi – operāciju vai staru terapiju.

SBRT staru terapijai pie prostatas audzējiem ir ļoti stingras klīniskās indikācijas, tāpēc ne visiem pacientiem tā der.

  1. Jūsu iekārta ir jau teju 10 gadus veca. Ir dzirdēts, ka tā bieži lūst. Cik ilgi pacientam ir jāgaida, kamēr iekārta tiek savesta kārtībā? Kāda ir atbildīgo amatpersonu nostāja šajā jautājumā?

RAKUS LOC TRMFK ir noslēgti servisa apkopes līgumi par regulāru iekārtu tehnisko apkopi. Apkope tiek veikta atbilstoši ražotāja rekomendācijām un profilaktisko darbu apjomam visai TRMFK staru terapijas procesā iesaistītajai aparatūrai ne retāk kā 4 reizes gadā, kas ļauj savlaicīgi diagnosticēt un novērst tehniskos bojājumus, tādejādi nodrošinot īslaicīgāku iekārtas dīkstāvi.

Iekārtām novecojot, tām biežāk rodas tehniski bojājumi un ir ilgāks piespiedu dīkstāves laiks, kas saistīts ar iekārtas bojājuma diagnostiku un iekārtai nozīmīgu bloku nomaiņu. Iekārtām, kuras ir izgatavotas vairāk kā pirms desmit gadiem, rezerves detaļas nav pieejamas sērijveida ražošanā un bieži vien tās jāizgatavo pēc individuāla pasūtījuma.

Atbildīgās amatpersonas par situācijas specifiku ir informētas.

  1. Siguldas “Cyberknife” ir līdzīga iekārta un daudz jaunāka. Sakiet lūdzu, kā jūs salīdzinātu šīs abas iekārtas – kura ir efektīvāka un kāpēc? Un kāda ir procedūras gaita LOCā un Siguldā?

Abi aparāti ir augstas tehnoloģijas lineārie paātrinātāji, kuri ģenerē precīzi fokusētus jonizējošā starojuma kūļus, lai rezultatīvi apstarotu audzēju. Abas iekārtas efektivitātes ziņā ir līdzvērtīgas, tāpat arī sagatavošanas gaita staru terapijas procesam ir līdzīga.

  1. Siguldā viena procedūra izmaksā aptuveni 9500 eiro. Cik šī procedūra izmaksā LOCā?

Valsts apmaksātas stereotaktiskās staru terapijas un radioķirurģijas, līdz 3 staru terapijas procedūrām, stacionāra apstākļos, gadījumā, pacientam jāmaksā tikai par gultu un dienu, atbilstoši slimnīcas tarifiem.

  1. Esmu bijusi Siguldā. Tur sagaida laipns personāls, telpas ir mājīgas. Kā jūs domājat, kādēļ cilvēki tomēr bieži vien izvēlas veikt procedūru Siguldā, nevis LOCā? Vai jūsu personālam ir vajadzīgā motivācija strādāt vairāk un labāk? Kas būtu darāms, lai pacients nekļūtu par situācijas ķīlnieku?

RAKUS Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnika, staru terapijas jomā, ir vadošā medicīnas iestāde Latvijā un Baltijas valstīs. Pateicoties augsti kvalificētiem speciālistiem, Latvijā ir iespējams pielietot visas mūsdienu augsto tehnoloģiju staru terapijas metodes onkoloģisko pacientu ārstēšanai. RAKUS LOC TRMFK katru gadu nodrošina staru terapiju ~ 3500 pacientiem.

Lai pacients korekti saņemtu adekvātu ārstēšanu – nepieciešams vairāku speciālistu viedoklis konsīlija ietvaros, pēc kura rezultātu saņemšanas pacients izlemj, kuru ārstēšanās kursu izvēlēties.