Tikšanās ar Veselības ministrijas pārstāvjiem par Pacientu ombudu un Informācijas centriem.

Š.g. 6. Jūnijā “O fonds” valdes priekšsēdētāja Inese Valdheima tikās ar Veselības ministrijas pārstāvjiem, lai risinātu jautājumu par vēža profilaksi un informācijas pieejamību onkoloģiskajiem pacientiem. Sanāksmē piedalījās:

Lolita Meļķe-Prižavoite – Ārstniecības kvalitātes nodaļas vecākā referente

Antra Valdmane – Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktores vietniece

Sanita Janka – VM Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītāja

Ineta Būmane – VM Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vadītāja

Marika Petroviča – VM Veselības aprūpes departamenta Integrētās veselības aprūpes nodaļas vadītāja

Līga Gaigala – Nacionālā veselības dienesta Ārstniecības pakalpojumu departamenta direktores vietniece

Anita Mauriņa – Slimību profilakses un kontroles centra Pētniecības un veselības statistikas departamenta Reģistru pārraudzības nodaļas vadītāja

Tika risināts jautājums par Veselības informācija centru izveidi un  pacientu ombuda atjaunošanu. Pēc sanāksmes “O fonds” ir saņēmis Veselības ministrijas atbalsta vēstuli.

VMvest_200619_Ofonds