Tikšanās Veselības ministrijā

“O fonds” kopā ar citām pacientu organizācijām tikās darba sanāksmē ar ministri I.Viņķeli. Iepazīstinājām ministrijas darbiniekus un klātesošās biedrības ar Veselības informācijas centra ideju. Ceram uz tālāku sadarbību.