Kāpēc ziedot “O fondam”?

“O fondu” var raksturot Raiņa vārdiem: „Pastāvēs, kas pārvērtīsies.” Tā vēsture aizsākās tālajā 1994. gadā kā Karalienes Juliānas fonds, kad tika uzsākts radošs darbs pie nevalstiskā sektora sakārtošanas Latvijā. Atbalstot simtiem visdažādāko projektu, 10 darbības gados Latvijas nevalstiskās organizācijas saņēma ap 5 miljoniem latu. Nākošajā desmitgadē Holandes fondu atbalsts pakāpeniski mazinājās, jo bija jāatrod iespēja rast sponsoru atbalstu pašu zemē, kas arī pakāpeniski izdevās. Ieguvēji bija gan jaunatnes vajadzībām veltīti projekti, senioru biedrības, sociāli mazaizsargātas sabiedrības daļas, piesakoties atbilstīgām atbalsta programmām.

Ejot līdzi laikam, fonds ieguvis jaunu nākotnes vīziju, pētot nopietnāko vajadzību tendences sabiedrībā. Šoreiz prioritāri izvirzījās veselības aprūpes tēma, kā piemēru minot to cilvēku grupu, kuri pārcietuši smagu onkoloģisko slimību ārstēšanas posmu, bet tad atstāti novārtā – bez sociālā atbalsta un psiholoģiskās rehabilitācijas iespējām. Tie ir mūsu sabiedrības locekļi, kuriem jāatgriežas reālajā dzīvē, darbā un ģimenē. Veidojot atbalsta programmas šādiem cilvēkiem, tiek mazinātas slimības izraisītās ciešanas un neapšaubāmi uzlabota dzīves kvalitāte. Tas ir kā piemērs daudziem veidiem, kā palīdzēt sabiedrības mazaizsargātām iedzīvotāju grupām. „Aktuāli un nozīmīgi” – tas ir šodienas “O fonda” moto. Atbalstot “O fonda” darbību, ikvienam sponsoram ir iespēja pārliecināties, ka ar pacietīgu, mērķtiecīgu darbu var paveikt šķietami neiespējamo. Sakārtota vide un smaids cilvēku sejās ir labākā pateicība, visam ko darām.

Vilnis Sosārs

Vilnis Sosārs

Onkologs ķimijterapeits, algologs, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Onkoloģijas centra Paliatīvās aprūpes nodaļas vadītājs


Mūsu fonda pastāvēšanas jēga ir uzlabot cilvēku, kurus skāris vēzis, dzīves kvalitāti. Mēs piesaistām fizisku un juridisku personu ziedojumus, kā arī piedalāmies dažādos konkursu projektos, lai atbalstītu onkoloģiskos pacientus brīdī, kad viņiem ir īpaši svarīgi sajust, ka viņi cīņā ar savu slimību nav vieni. Lai atbalsta saņēmējs varētu veikt mūsdienīgu, precīzu agrīno diagnostiku un savus spēkus veltītu vēža uzveikšanai, nevis resursu meklēšanai ārstēšanas rēķinu apmaksai. Lai pacienta krietni ierobežotie līdzekļi nebūtu šķērslis uzsākt savlaicīgu ārstēšanu. Onkoloģisko slimību ārstēšanas procesā, kurā ir gan valsts programmas, gan nevalstisko organizāciju atbalsts rehabilitācijai, mēs esam viens no ķēdes posmiem – atbalsts valsts apmaksājamo izmeklējumu programmā neiekļauto diagnostikas izmeklējumu uzsākšanai.

Viktorija Lismane

AS “Reverta” projektu direktore