Rekvizīti

“O fonds”
Silmaču iela 6-11, Rīga, LV-1012
Reģistrācijas Nr. 40008090267
AS „SEB Banka”
LV16UNLA0050006407607